Rejsy ze sternikiem jachtem żaglowym

Oferta “Rejsy turystyczne jachtem żaglowym” skierowana jest do pojedynczych osób, całych rodzin a także niewielkich grup, którzy chcieli by zasmakować żeglarskiej przygody, którą bardzo często zarazić się można na całe życie. Nie musisz mieć żadnych uprawnień, nawet nie musisz umieć pływać aby z nami żeglować. Tutaj rejs odbywa się z doświadczonym sternikiem, który czuwa nad bezpiecznym przebiegiem całego rejsy, podzieli się tajnikami sztuki żeglarskiej, a także zawiedzie w urokliwe i ciekawe zakątki Mazur.

Oferta nasza obejmuje nie tylko rejsy godzinowe ze sternikiem w czasie których organizujemy wycieczki jachtem żaglowym po Jez. Mikołajskim, Jez. Śniardwy, Jez. Bełdany, Jez. Tałty, do Galindii, Popielna, Łuknajna, Wierzby ale także rejsy całodzienne i kilkudniowe do odleglejszych jezior i miejsc regionu np: Jez. Tyrkło, Jez. Seksty, Śluza Karwik, Jez. Roś, Śluza Guzianka, Jez. Nidzkie, Leśniczówka Pranie itp.

Najbardziej popularne są rejsy 3 godzinne na jez. Śniardwy. Jesteśmy otwarci na wspólne z załogą indywidualne ustalanie trasy i miejsc postoju. Nasze rejsy odbywają się na luksusowym, wygodnym i bezpiecznym jachcie Tango 33. Poniżej przedstawiamy przykładowe trasy rejsów i przybliżone czasy ich trwania, które są uzależnione od siły i kierunku wiatru.

 1. Mikołajki – Jez. Mikołajskie – Jez. Śniardwy – Mikołajki – Jez. Mikołajskie
  czas ok. 3 h
 2. Mikołajki – Jez. Mikołajskie – Jez. Sniardwy – Popielno – Jez. Mikołajskie – Mikołajki
  czas ok. 4 h
 3. Mikołajki – Jez. Mikołajskie – Jez. Bełdany – Galindia – Jez. Bełdany – Jez. Mikołajskie – Mikołajki
  czas ok.6 h
 4. Mikołajki – Jez. Mikołajskie – Wierzba – Jez. Mikołajskie – Mikołajki
  czas ok. 2 h
 5. Mikołajki – Jez. Mikołajskie – Mikołajki
  czas ok. 1 h
 6. Mikołajki – Jez. Mikołajskie – Jez. Śniardwy – Wierzba – Jez. Bełdany- Galindia – Jez. Bełdany – Jez. Mikołajskie – Mikołajki
  czas ok. 8 h
 7. Mikołajki – Jez. Mikołajskie – Jez. Bełdany- Galindia – Śluza Guzianka – Jez. Bełdany – Jez. Mikołajskie – Mikołajki
  czas ok.10 h
 8. Mikołajki – Jez. Mikołajskie – Hotel Gołębiewski – Jez. Tałty – Mikołajki
  czas ok. 5 h

Ceny rejsów są uzależnione od terminu i czasu ich trwania i wynoszą od 60 do 130 PLN za godzinę za cały jacht tj. max. 8 osób. Szczegółowy rozkład cen rejsów za 1 h, w zależności od czasu ich trwania, przedstawia się następująco:

1 h                              od 120 PLN
2 h                              od 100 PLN
3 h                                 od 90 PLN
>3h                                 od 80 PLN

Cały dzień od 500 PLN całość.

Powyższe ceny dotyczą całego jachtu (max 8 osób) – nie są to ceny od osoby. Ceny rejsów za cały dzień są uzależnione od terminu i wynoszą od 500 PLN do 650 PLN za dzień za cały jacht (max 8 osób). Oferujemy również rejsy z noclegiem na jachcie. Minimalny czas trwania takiego rejsu to 2 doby, zaś maksymalna ilość członków załogi to 6 osób + sternik. Ceny takich rejsów są uzależnione od terminu i długości trwania rejsu i wynoszą od 550 PLN do 750 PLN za dobę za cały jacht (max 6 osób).

Naszym portem wyjściowym są Mikołajki, które usytuowane są w środku Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jest to bardzo malownicza i urokliwa miejscowość położona nad dwoma jeziorami tj. jez. Tałty i jez. Mikołajskim. Mikołajki dzięki swoistemu klimatowi i przepięknemu położeniu nazywane są “Perłą Mazur”.

Rezerwacja rejsów pod danymi kontaktowymi w ogłoszeniu.

Houseboat production & Motorboat (Cabin Cruiser, Day Cruiser and Motor Yacht) for sale: 
mboat logo