Zamki i pałace na Mazurach

Większość zamków na Mazurach, to oczywiście zamki wybudowane przez Krzyżaków, ponieważ to oni zajmowali wieki te ziemie. Jednym z najbardziej wysuniętych zamków krzyżackich na wschód od Malborku jest zamek w Ełku.

Zakon Krzyżacki wybudował wiele fortyfikacji na Mazurach, do dziś są one niezniszczalną pamiątką

Zakon Krzyżacki był niemieckim średniowiecznym zakonem wojskowym. Został założony w 1190 roku przez Niemców ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego, zwanych później Zakonem Krzyżackim. Zakon Krzyżacki powstał, aby pomóc chrześcijanom w odzyskaniu ich ziemi od muzułmanów, którzy przejęli ją po wiekach wojen z nimi. Rycerze pierwotnie opierali się na szpitalu dla biednych i chorych pielgrzymów w Jerozolimie, który opiekował się ludźmi wszystkich wyznań i środowisk. Później stali się zakonem wojskowym, którego członkowie walczyli o odzyskanie ziemi od muzułmanów. Najsłynniejsza bitwa zakonu miała miejsce pod Grunwaldem, którą to przegrali z kretesem z Królestwem Polski tracąc kontrolę nad praktykowaną grabieżą krajów i ziem Europy Wschodniej.

Mazury to region w północno-wschodniej Polsce, w pobliżu granic z Rosją i Litwą. We wczesnym średniowieczu był zamieszkany przez polskojęzyczne plemiona zachodniosłowiańskie, ale w 1772 r. stał się częścią niemieckiego państwa pruskiego. Zamki krzyżacki na Mazurach są jedną z jego głównych atrakcji turystycznych. Najbardziej znane znajdują się w Rynie, Giżycku, Kętrzynie, Węgorzewie, czy Ełku.

Pałace na Mazurach: renesansowe i neoklasyczne jako następstwo zamków krzyżackich w późniejszych wiekach

Region Prus Wschodnich jest bogaty w historię i kulturę, był domem wielu pałaców. Najsłynniejszym z nich jest Pałac Wielkich Książąt Litewskich, który został zbudowany w 1520 roku. Pałac został zbudowany przez litewskiego architekta Władysława Szeszełgisa. Znajduje się w lesie niedaleko Królewca (obecnie Kaliningrad, Rosja). Pałac został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2004 roku. Choć pałac nie leży bezpośrednio na Mazurach, był niegdyś jedną z ulubionych rezydencji litewskiej rodziny królewskiej podczas ich pobytu w Prusach Wschodnich. Stał się znany jako symbol niepodległości i suwerenności Litwy po I wojnie światowej, kiedy mieścił się w nim rząd litewski na uchodźstwie.

Filtruj