Kościół pw. św. Mikołaja w Mikołajkach

Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Mikołajkach jest stosunkowo nowy, powstał on bowiem w 1990 r. na mocy dekretu biskupa warmińskiego Edmunda Piszcza. Zaraz po zleceniu biskupa szybko powstała tymczasowa drewniana parafialna kaplica.

Pierwszym proboszczem parafii był ks. Jaremy, po nim ks. Stanisław Czaplicki, a w marcu 1996 r. nowym proboszczem został ks. Andrzej Bryg. Pierwsze Misje Święte odbyły się w tutaj w 1998 r. – zgromadziły one bardzo dużą część lokalnego społeczeństwa. Zaraz po nich, 13 maja 1998 r., rozpoczęto budowę istniejącej świątyni. Dzień ten jest szczególny dla katolików. Jest to dzień rozpoczęcia Objawień Matki Boskiej w Fatimie oraz dzień zamachu na Papieża Jana Pawła II. I właśnie jako wotum dziękczynienia za uratowanie Papieżowi życia rozpoczęto budowę kościoła w Mikołajkach.

Rzesza parafian w ramach prac społecznych włączyła się w dzieło budowy nowej świątyni. W kolejnych latach wybudowano główną bryłę kościoła, wieżę oraz zakrystię z plebanią. Od 1999 r. odprawiane są w nim systematycznie Msze Święte wg następującego porządku:

Niedziela: 8:00, 9:30 (kaplica w Tałtach), 11:00, 12:30, 19:00

Dni powszednie: 17:00, 18:30

W lipcu i sierpniu mieszczący się na szczycie wieży taras widokowy jest otwarty dla turystów!

Houseboat production & Motorboat
(Cabin Cruiser, Day Cruiser and Motor Yacht) for sale: 
mboat