Bazylika Mniejsza Św. Jerzego

XIV wieczny kościół stanowił element fortyfikacji miejskiej

Kościół wzniesiony został w drugiej połowie XIV w. i włączony w system obwarowań miejskich. Często mylony jest z zamkiem, gdyż jako jeden z nielicznych zabytków w Polsce łączy funkcje sakralne z obronnymi.

Budowla znajdująca się na wzgórzu nad rzeką Guber początkowo była jednonawowa. Na przełomie XIV i XV w. po gruntownej przebudowie stał się świątynią trzynawową. Prezbiterium dobudowano dopiero po pożarze w 1500 r. co spowodowało jego odchylenie w stosunku do osi nawy głównej. Brak symetrii jest osobliwością architektoniczną na skalę europejską. Niewątpliwą ozdobą świątyni jest kryształowe sklepienie, które w 1515 r. wykonał mistrz Matz z Gdańska.

Ciekawostką bazyliki są dwie pojedyncze cele więzienne, które umieszczone zostały w przyziemiu wieży zachodniej. To właśnie tam według legendy uwięziony został skazaniec. W Bazylice można zobaczyć wiele innych cennych zabytków m.in. ambonę z 1594 roku oraz organy z 1721 r. wykonane przez organmistrza Jana Mosengela z Królewca. W zbiorach kościoła znajdują się obrazy św. Marcina i św. Tomasza oraz płyty nagrobne. Empora przeznaczona została na salkę muzealną, gdzie obejrzeć można dokumentację fotograficzno – historyczną, przedstawiającą przedwojenne wyposażenie kościoła.

W okresie letnim z wieży kościoła zobaczyć można panoramę Kętrzyna i okolic. Nadanie kościołowi tytułu Bazyliki w 1997 r. świadczy o bogactwie historycznym i kulturalnym świątyni.

Houseboat production & Motorboat
(Cabin Cruiser, Day Cruiser and Motor Yacht) for sale: 
mboat

ul. Zamkowa 5, 11-400 Kętrzyn
Get directions
Msze święte: Niedziele: 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 Dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00

POLECANE:

czarter jachtów motorowych


kajaki gizycko - kajakowemazury.pl