WP Turystyka

Tu Wiola i Patryk i nasza w skrócie WP Turystyka po Mazurach i nie tylko! Łączymy przyjemność podróżowania z biznesem, ponieważ w sezonie letnim zajmujemy się wynajmem jachtów na Mazurach. Niektórzy postrzegają turystykę, jako ograniczoną wyłącznie do działalności wakacyjnej, my robimy to troszkę inaczej. Ale najpierw, o czymś innym.

Turystyka jest ważnym, wręcz niezbędnym źródłem dochodu dla wielu regionów i krajów. Jej działalność jest niezbędna dla życia narodów ze względu na jej bezpośredni wpływ na społeczny, kulturalny, edukacyjny i gospodarczy obszar każdego kraju. Branże usługowe, które korzystają z turystyki, to przede wszystkim usługi transportowe (linie lotnicze, statki wycieczkowe, pociągi i taksówki), usługi hotelarskie (hotele SPA na Mazurach i kurorty) oraz miejsca rozrywki (parki, restauracje, centra handlowe, kluby muzyczne i teatry).

Nasza WP Turystyka, to przede wszystkim podróże po Polsce i Europie. Różnorodne kurorty i hotele rozwinęły się wystarczająco, aby jako typowi turyści móc wybierać w przeróżnych ich smakach. Na przykład niektórzy ludzie wolą proste wakacje na plaży – my wolimy aktywnie. Niektórzy szukają kurortów w Giżycku lub Mikołajkach – my wolimy spotkać się z przypadkowymi ludźmi.

Rozwój technologii i infrastruktury transportowej, takie jak tanie linie lotnicze i bardziej dostępne porty lotnicze sprawiły, że nasza WP Turystyka stała się bardziej przystępna cenowo. Nastąpiły również zmiany w stylu życia, obecnie możemy prowadzić całoroczną WP Turystykę. Jest to ułatwione dzięki internetowej sprzedaży naszych usług. Silny wzrost rynku hostelowego oraz usług, takich jak CouchSurfing i Airbnb sprawił, że na nasze wakacje nie musimy wydawać fortuny.

Równowaga na Mazurach

WP Turystyka, to przede wszystkim promocja turystyki zrównoważonej, czyli takiej, która zaspokaja potrzebę rozrywki bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń. Zrównoważona turystyka prowadzi do zarządzania wszystkimi zasobami w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby gospodarcze, społeczne i estetyczne przy zachowaniu integralności kulturowej, istotnych procesów ekologicznych, różnorodności biologicznej i systemów wsparcia życia.

Zrównoważoną turystykę można postrzegać jako mającą zdolność ekologiczną i społeczno-kulturową oraz obejmującą włączenie społeczności docelowej do planowania rozwoju turystyki. Obejmuje również integrację turystyki, aby dopasować ją do bieżącej polityki gospodarczej i wzrostu, aby złagodzić niektóre negatywne skutki gospodarcze i społeczne „turystyki masowej”. Zastosowanie „podejścia ekologicznego” uwzględnia zarówno „rośliny”, jak i „ludzi” przy wdrażaniu procesu rozwoju zrównoważonej WP Turystyki. Jest to sprzeczne z „boosterizmem” i „ekonomicznym” podejściem do planowania turystyki, z których żadna nie bierze pod uwagę szkodliwego ekologicznego lub socjologicznego wpływu rozwoju turystyki.

Wolontariat, każdy może pomagać

W ramach naszego podejścia WP Turystyki, promowany jest mocno wolontariat w celu pomocy tym, którzy mieli mniej szczęścia przy narodzinach – przeciwdziałamy w ten sposób globalnym nierównościom. Turyści, którzy z różnych względów zgłaszają się w sposób zorganizowany w celu podjęcia wakacji, które mogą polegać na pomocy lub złagodzeniu materialnego ubóstwa niektórych grup społecznych, to temat wybitnie szlachetny.

Ta forma turystyki jest w dużej mierze chwalona za najbardziej zrównoważone podejście do podróży, z turystami usiłującymi przyswoić się do lokalnych kultur i unikając krytyki konsumpcyjnej i wyzyskującej turystyki masowej. Niestety, ale widzimy, że coraz więcej wolontariuszy jest krytykowanych przez naukowców, którzy sugerują, że może to mieć negatywne skutki, ponieważ zaczyna się podkopywać lokalną siłę roboczą i zmuszać niechlubnie społeczności do przyjęcia zachodnich inicjatyw. Na szczęście co raz częściej pojawiają się takie organizacje, które zajmują się programami wolontariatu zorientowanymi na społeczność, w których władza kontrolująca przyszłość społeczności leży w gestii lokalnych mieszkańców.

KREATYWNIE na portalu o WP Turystyka

Promujemy kreatywną turystykę WP, jako turystykę związaną z aktywnym udziałem podróżujących w kulturze społeczności przyjmującej, poprzez interaktywne warsztaty i nieformalne doświadczenia edukacyjne. Jest to autentyczne zaangażowanie, promujące aktywne rozumienie specyficznych cech kulturowych danego miejsca. Zyskuje ona na popularności, jako forma turystyki kulturalnej, czerpiąc z aktywnego uczestnictwa podróżujących w kulturze społeczności, które odwiedzają. Kilka krajów oferuje przykłady tego rodzaju rozwoju turystyki, w tym Wielka Brytania, Austria, Francja, Jamajka, Hiszpania, Włochy i Nowa Zelandia.

Rosnące zainteresowanie turystów nowym sposobem odkrywania kultury dotyczy zwłaszcza operatorów i menedżerów brandingu, zwracając uwagę na możliwość przyciągnięcia wysokiej jakości WP Turystyki, podkreślając dziedzictwo niematerialne (warsztaty rzemieślnicze, lekcje gotowania itp.) i optymalizując wykorzystanie istniejącej infrastruktury (na przykład poprzez wynajem sal i audytorium).

Dodaj komentarz