Portal prezentuje Państwu pełną listę atrakcji turystycznych w Mrągowie.

Mrągowo - wypoczynek w ulubionym miasteczku nad wodą

Miasto zostało rozbudowane na przesmyku między jeziorem Juno od północy, a jeziorem Czos od południa oraz na długim wzniesieniu wzdłuż tego jeziora. Wzniesienie to, tzw. oz, jest usypiskiem powstałym w szczelinie lodowca.

Dawna nazwa Mrągowa, to Ządzbork lub Ządźbork. Nazwa Mrągowo została nadana miastu w 1947 r. dla uczczenia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1704 – 1855), bojownika o polskość ludu mazurskiego.

Ządzbork został założony między 1394, a 1407 r. Herbem miasta jest ucięta czarna niedźwiedzia łapa na białej tarczy. Olbrzymi niedźwiedź był postrachem okolicy. Pewnego razu mieszkańcy Mrągowa uzbrojeni w kosy pociągnęli na pomoc Kętrzynowi i walcząc z niedźwiedziem ucięli mu łapę.

Miasto było kilkukrotnie niszczone podczas wojen, w: 1454, 1520, 1806 – 1807, czy 1812 r. Kilkukrotnie również ulegało spaleniu. Szybszy rozwój miasta jest datowany na koniec XIX w., gdy zostało one włączone do sieci kolejowej.

W monografii K. Templina pt. „Unsere masurische Heimat” znajduje się ciekawe zestawienie dotyczące języka ojczystego dzieci szkolnych w Mrągowskim mieście i w powiecie. Mianowicie w 1817 r. w mieście było 77 dzieci mówiących po niemiecku i 65 po polsku, natomiast w powiecie na 429 niemieckich dzieci przypadało 2808 dzieci mówiących po polsku.