Godziny otwarcia śluzy:

maj: 8:00 – 19:00

czerwiec: 8:00 – 20:00

lipiec, sierpień: 8:00 – 21:00

wrzesień: 8:00 – 19:00

październik: 8:00 – 16:00

 

Opłaty za śluzowanie

(ceny podane w PLN)

 
8:00-16:00
16:00-8:00
łodzie wiosłowe, kajaki
3,64
7,28
łodzie żaglowe i motorowe
6,46
12,92
statki pasażerskie, barki
13,84
14,52

Opis

Śluza została wybudowana w 1879 r. jako drewniana śluza komorowa. W 1899 r. została zmodernizowana – wykonano ceglano-kamienne ściany oraz zainstalowano napęd elektryczny. Lokalizacja między jeziorem Bełdany, a Guzianka Mała jest istotnym węzłem komunikacyjnym, umożliwiającym przepłynięcie statkom z Rucianego Nidy na akwen Wielkich Jezior Mazurskich. Śluza jest długości 44 m oraz szerokości 7,5 m. Praca, jaką wykonuje, to podniesienie lub obniżenie poziomu wody na wysokość 2 m. W ciągu roku przepływa przez nią blisko 20 000 jachtów.

 

Ciekawostka

Z biegiem czasu ilość i powierzchnia jezior maleje. Dzieje się tak w sposób naturalny, drogą zamulania i zarastania, a częściowo też pod wpływem działalności człowieka, który w wielu jeziorach obniżył poziom wód. Stały poziom wody może być utrzymany na jeziorach posiadających jazy, jak np. Wielkie Jeziora Mazurskie (śluza w Guziance i Karwiku). Różnice stanów wód, zachodzące w ciągu roku, są niewielkie. Najniższe wodostany występują w listopadzie, czasem już w październiku, najwyższe w maju i czerwcu. Przeciętna różnica między wodostanem wiosny i jesieni dla jezior Doliny Mazurskiej wynosi ok. 20 cm.

Zobacz również w okolicy